Bogna Kuczyńska – Dyrektor Poradni

Magister profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Center for Ministry Training (USA), doradca chrześcijański (Studium Poradnictwa przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich), psychoterapeuta po czteroletnim Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich). Od wielu lat pracuje w Zborze Stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego.

Prowadzi poradnictwo i psychoterapię w zakresie problemów indywidualnych, małżeńskich, wychowawczych.

Ewa Łukowska

Psycholog, obecnie w trakcie studiów doktoranckich z zakresu psychologii rehabilitacyjnej. Od 4 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju i ich rodzinami. Ukończyła dwustopniowy kurs Szkoły Poradnictwa Rodzinnego – organizowany przez Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie oraz  Institute for Christian Resources z USA.

Konsultuje w trudnościach dotyczących rozwoju dzieci, aspektów wychowawczych, komunikacji w rodzinie.

Magdalena i Robert Gniazdowscy

Poradnictwo przedmałżeńskie. Prowadzenie szkoleń przedmałżeńskich przygotowujących do zawarcia związku małżeńskiego.

Jadwiga Grzybowska

Doradca chrześcijański. Ukończyła szkolenie z Poradnictwa Chrześcijańskiego przy Instytucie Poradnictwa Chrześcijańskiego Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja”. W ciągu tygodnia pracuje w chrześcijańskiej księgarni na Siennej.

Jacek Helman

Jest absolwentem Studium Psychoterapii, przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich.
Ukończył kursy poradnictwa duchowego organizowane przez Eurovangelism z Wielkiej Brytanii, jak również Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego, Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja” w Wiśle. Posiada wykształcenie teologiczne i ekonomiczne

Zajmuje się następującą problematyką: sytuacje kryzysowe, brak poczucia sensu życia, samotność, trudności w kontaktach społecznych, samoakceptacja, niechciany pociąg do tej samej płci (mężczyźni), problemy z przebaczeniem sobie i innym, problemy bycia we wspólnocie, żałoba, poczucie straty, rozstania, zdarzenia traumatyczne, DDD (DDA).

Rafał Kasperek

Mgr psychologii społecznej. Jest absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Trener – ukończył Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA w Warszawie (200 godz.). Ukończył Studia podyplomowe w zakresie „Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej na SWPS. Ukończył studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi metodą społeczności terapeutycznej.

Na co dzień zajmuje się prowadzeniem treningów oraz warsztatów psychologicznych, doradztwem personalnym, problematyką jakości życia. Prowadzi szkolenia dla rozmaitych grup społecznych między innymi w zakresie budowania zespołu, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów komunikacyjnych, asertywności.

Izabela Karwacka-Cupiał

Terapeuta I i II st. (Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach), doradca psychologiczny (Studium Poradnictwa przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich), ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki i psychologii (Uniwersytet Muzyczny w Warszawie), certyfikowany muzykoterapeuta (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), magister muzykologii (Uniwersytet Warszawski).

Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię z osobami dorosłymi i młodzieżą. Zajmuje się problematyką rodzinną (sytuacje kryzysowe, samotność), problemami z relacjami, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, brakiem akceptacji, problemami z komunikacją.

Stanisława Nowak

Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Od wielu lat zajmuje się pracą z dziećmi z ADHD, Aspergerem, zaburzeniami zachowania oraz specyficznymi problemami w uczeniu. Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Wykładowca pedagogiki w Warszawskim Seminarium Teologicznym.

Zaprasza na konsultacje w zakresie problemów wychowawczych oraz diagnozy sensorycznej.

 

Magdalena Pająk

Z wykształcenia jestem psychologiem i pedagogiem socjalnym. Obecnie na czwartym roku (ostatnim) Krakowskiego Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej.

Zawodowo zajmuję się pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi  i  koordynuję pracę oddziału psychiatrycznego. Współpracuję również z oddziałem geriatrycznym oraz neurologicznym, a także  gabinetami psychoterapeutycznymi.

W swojej praktyce spotykam się najczęściej z osobami cierpiącymi z powodu  bolesnych przełomów życiowych, depresji  i  zaburzeń lękowych.

Pracuję również z dorosłymi, których celem jest uporządkowanie swojego życia i podniesienia jego jakości.

Magda Pietrzak

Magister pedagogiki w zakresie opiekuńczo-wychowawczym, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia kliniczna, uczestniczyła w warsztatach z zakresu zwalczania przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Od wielu lat związana z warszawskimi organami ścigania.

Jeśli w Twojej rodzinie jest problem z uzależnieniem od alkoholu, bądź jesteś ofiarą przemocy domowej zapraszam na spotkanie. Dodatkowo służę poradami z zakresu prawa karnego.

Magdalena Romaniuk

Absolwentka  Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS – tyflopedagog, ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie jestem na końcowym etapie czteroletnich studiów przygotowujących do zdobycia certyfikatu psychoterapeuty w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.  Prowadzę krótko i długoterminową terapię dorosłych i młodych dorosłych od 18 roku życia . Pracuję pod stałą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego.

Współpracuje z osobami , które są w kryzysowej sytuacji życiowej takiej jak rozwód, choroba, zawód miłosny, żałoba; doświadczają problemów w relacjach z innymi – osobistych i zawodowych, szkolnych; przeżywają poczucia niższej wartości; cierpią  z powodu  obniżonego nastroju,  depresji  –  w tym obniżonej aktywności, braku radości z życia; mają  zaburzenia odżywiania; doświadczają lęków, objawów nerwicowych; mają uogólnione poczucie pustki, niespełnienia, bycia niezadowolonym z tego w jakim momencie życia się znajdują.

Zapraszam również osoby ciekawe siebie, które mają poczucie, że nie w pełni wykorzystują własne możliwości i potencjał, w życiu osobistym , rodzinnym , zawodowym.

 

Wyślij wiadomość

Potrzebujesz pomocy? Koniecznie skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci zmienić te rzeczy, które wymagają zmiany i zaakceptować te, których zmienić się nie da.

Wyślij wiadomość