Serdecznie zapraszamy na grupę dla kobiet.
Podczas spotkań będziemy nabywać umiejętności skutecznego mówienia i słuchania, tak by być zrozumianą i rozumieć innych.

Będzie też czas na modlitwę i wzajemne wsparcie.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek, w godz. 18.00 – 20.00 (mieszkanie nr 20, I piętro)

Pierwsze spotkanie: 28 października 2014, grupa jest otwarta, można dołączać w trakcie kolejnych spotkań.